Last updated by at .

Categories
business transformation future technology

future of key societal institutions

So, as mentioned earlier, banking is one of the most exciting industries from a service design perspective and definitely one on the verge of really being disrupted. Perhaps less likely by new entrants surprising the old dragons, but rather one or more old dragons to finally redefine and rewrite their ”normal” approach to banking.

In my feed, these two initiatives surfaced. Don’t know how serious they are with this, but we’ll see.

nordea innovation challenge

Nordea Bank Challenge
A team from IBM, Nordea and Apple were available for all the teams through out the event.

Deutsche Bank, future of banking

Design boom - future of banking
A future of banking event by designboom, in collaboration
with Deutsche Bank.

If banking, as a key institution in society yet until recently quite unlikely to progressively move forward, is doing it , who aren’t, yet? Library and other public services? Governments as such? Traditional education system? What area or industry is the least progressive and change embracing, I wonder.

Categories
advertising flicks just a reflection

personlig kraft, moralisk styrka och ohämmad konsumtion

Ingenting kan hindra er när du inte alls investerar pengarna i en affärsidé, utan ingenting hindrar dig när du sparar hela skiten på postsparbanken.

Det var då det. Personlig styrka och moral, det var eftersträvansvärt. Inte bara en framtidssäkring helt enkelt, med eventuellt förmånliga villkor (vilka ju kunde kommunicerats), utan mer än så. Det sa någonting om din karaktär och styrka. Din mentala styrka till och med. Och med det sagt; vad detta då sade om alla som inte sparade.

Idag ser det lite annorlunda ut, men bygger helt på samma premisser. Realisera ditt drömkök, klart du måste synas med senaste mobilen, självklart ska även du ha segelbåt. Vad säger det annars om dig?

conspicuous consumption

Må hända gör detta, sparandet och konsumerandet, något omedelbart konkret för oss. Men än viktigare säger det mycket om oss. Det är en generalisering av oss. Med kommunikation finns alltid två grupper, oftast samma individer i två roller. Den där vi agerar och den där vi förstår vad agerandet signalerar (att vissa kör Bently och andra cyklar). Den senare rollen in action kallas självklart för “samhället”. Samhället, som för övrigt Tomas Steinfeldts träffsäkert ringar in.

“Det är det väsen som ingen någon gång har sett, hört eller känt, men som ändå behandlas som någonting som existerar i verkligheten: Jag menar samhället…Det bekräftas genom en fungerande offentlighet där det finns tillräckligt många människor som tar sig an vad som händer med de olika grupperna, som uttrycker sin kritik eller sin uppskattning av vad politiken gör, som funderar över världens framtid i allmänhet och marknadens utveckling i synnerhet.”

Tomas Steinfeldt, i DN, ang. tidningens roll

Kul då också att reklamforskning med ett samhälleligt perspektiv verkar vara på framtåg.