Last updated by at .

Categories
audio clip business culture innovation work

misstag och lärdomar – en podcast

Misstag har det länge snackats om. Ord och utryck som fail fast och fail forward har inte sällan använts väl flyktigt och utan någon riktig substans. Förhoppningsvis låter inte FM (Fredric Marcus, Creuna) och jag som två ytliga signalförstärkare av detta, utan att vi når lite djupare. Det var i alla fall vår intention.

Misstag, och framför allt misstagets positiva effekt lärdomen är helt avgörande. Mer så än någonsin tidigare. Det går för fort för att veta. Vi måste förhålla oss till okunskap och komplexitet med hjälp av misstag och lärdomar. Denna förmåga är bland det viktigaste ett företag kan träna på idag. Det är definitivt kopplat till digitaliseringen och den tekniska utvecklingen med alla effekter på samhället som det för med sig, men det handlar inte om teknik utan om företagskultur och ledarskap. Detta är en aspekt som faller inom ramen för det vi på Co:LabX lägger mycket tid på, nämligen innovationskraft, förmågan att arbeta på nya sätt och i det stora förändra ett företag. Lyssna vetja. Hoppas något intressant landar. Tack till DIK – Det kreativa facket för inbjudan.

Categories
audio clip business culture creativity organizational

Hiring people, managing people, protecting people

It’s always interesting to hear how Google think and does things. I guess anybody in a business where smart and creative people matter – which is in increasingly so as we move beyond the need for mere knowledge workers – would be wise to listen and reflect.

Another management issue with regards to people being able to think up brilliant stuff and producing wonderful ideas, products and services, is that of time, focus and effectiveness. I’m increasingly sure that handling constant interruption, time theft and other sources and reasons responsible for disturbing our cognitive abilities, bandwidth for thinking – basically our time to focus and get things done. One at the time. I really love this piece about his students and multi-tasking, by the brilliant Clay Shirky. He recognises the fact that what the situation calls for, is really protecting people from what they don’t realise. That is a key responsibility and future (present) competitive advantage.

Why I Just Asked My Students To Put Their Laptops Away…